Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2

Có nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lêu lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

(Ảnh: TTXVN phát)

(Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi xuống cánh đồng xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi xuống cánh đồng xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)

 

Giúp Tiin sửa lỗi