Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chỉ đạo hỏa tốc vụ Giám đốc sở ra nhiều quyết định 'cận hưu'

Tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra xử lý các quyết định ban hành trái quy định pháp luật, xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Liên quan đến vụ việc Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai, ký, ban hành 5 quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ cấp dưới, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản hỏa tốc.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Gia Lai.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra xử lý các quyết định ban hành trái quy định pháp luật, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh; đề xuất hướng tỉnh xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Trước đó, bà Thanh được thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1-2-2020.

Bà Trần Thị Hoài Thanh.

Bà Trần Thị Hoài Thanh.

Tuy nhiên, trước khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Thanh đã ký và ủy quyền cho cấp dưới ký 5 quyết định điều động, bổ nhiệm.

Cụ thể, để ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm, giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh Văn phòng Sở, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở. Cùng đó là ông Lê Thanh Truyền, Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm; bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý, giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý.

Quyết định điều động cán bộ mà bà Thanh ký ngày 'cận hưu'

Quyết định điều động cán bộ mà bà Thanh ký ngày 'cận hưu'

Sau khi phát hiện, văn bản số 52 của Sở Nội vụ Gia Lai nêu rõ việc Sở LĐTBXH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của mình. Điều này chưa đúng với quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2950-CV/TU ngày 26-12-2019. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở LĐTBXH hủy bỏ các quyết định sai phạm, thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giúp Tiin sửa lỗi