Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chú ý: Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ trong ngày này...

Sở GTVT TP.HCM cho biết ngày 30/8 sẽ cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Nhằm phục biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2019), Sở GTVT thông báo như sau:

Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 30/8: Cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

Chú ý: Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ trong ngày này... 0

Lộ trình thay thế cụ thể như sau:

Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng:

Lộ trình 1: đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2: đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàm Nghi → đường Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

Lộ trình 1: đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn.

Giúp Tiin sửa lỗi