Nóng

Người dân kể lại quá trình nhận diện thành công tro cốt người thân tại hầm thờ chùa Kỳ Quang

Người dân kể lại quá trình nhận diện thành công tro cốt người thân tại hầm thờ chùa Kỳ Quang video tiin

Người tìm được bố, người tìm được vợ, người tìm được chồng,… tất cả họ bật khóc xúc động và cảm thấy may mắn.

Hôm nay (9/9), chùa Kỳ Quang 2 sẽ mở niêm phong hầm cốt cho thân nhân tìm tro cốt

Hôm nay (9/9), chùa Kỳ Quang 2 sẽ mở niêm phong hầm cốt cho thân nhân tìm tro cốt

Hôm nay (9/9), chùa Kỳ Quang 2 sẽ mở niêm phong hầm cốt, cho người dân xuống hầm cốt nhận diện di ảnh và đối chứng để tìm hũ tro cốt của thân nhân.

Từ vụ chùa Kỳ Quang 2: Các chùa quản lý tro cốt như thế nào?

Từ vụ chùa Kỳ Quang 2: Các chùa quản lý tro cốt như thế nào?

Có chùa đặt vấn đề gửi tro cốt thì bao nhiêu tiền, có chùa thì miễn phí, không đề cập đến chuyện tiền bạc, còn người gửi tro cốt có thể cúng dường tuỳ tâm.

Vụ thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Nhà chùa đưa ra các phương án giải quyết

Vụ thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Nhà chùa đưa ra các phương án giải quyết

Nhiều thân nhân gửi hũ tro cốt người nhà tại chùa Kỳ Quang 2 tiếp tục đến chùa cung cấp thông tin và đưa ra nguyện vọng nếu không tìm thấy hình ảnh, tro cốt.

Từ vụ làm thất lạc tro cốt Kỳ Quang 2: Khi niềm tin không có 'hợp đồng'

Từ vụ làm thất lạc tro cốt Kỳ Quang 2: Khi niềm tin không có 'hợp đồng'

Phật tử không có hợp đồng cụ thể để bảo vệ quyền lợi. Quy định chi tiết về trách nhiệm quản lý tro cốt trong chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.