Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

David Zetland - giảng viên kinh tế tại Hà Lan đã từng sang Việt Nam năm 2001 và ghi lại nhiều hình ảnh về nơi này.

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Chiếc xích lô chở hàng

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Bà và cháu

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Xe đạp Phượng Hoàng

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Xe máy cổ

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Ô tô cổ

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Xe khách cũ kỹ ở Đà Lạt

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Ga tàu hỏa ở Đà Lạt

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Những em bé bán vé số

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Nụ cười chiến thắng

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Hàng bán hương

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Vẻ đẹp tiềm ẩn

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Hàng bán tỏi

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Nón trắng lấp lóa

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Đường phố Hội An

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Nụ cười người lính

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Chợp mắt giấc trưa

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Nghề thêu thủ công

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Cửa hàng bán chỉ

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Gánh hàng hoa

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Kiểm tra chất lượng gạo

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Nụ cười mùa gặt

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Cửa hàng tranh chép

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Cụ bà

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Hàng hoa quả

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Cụ bà nhuộm răng đen

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Sơn nữ

Những hình ảnh về Việt Nam một thập kỷ trước

Thuốc lào miền núi

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook