Nóng

Tiin.vn trên Facebook

VIPA: Cuộc cách mạng của ngành IP Viettel

VIPA (viết tắt của VIettel IP Automation - Hệ thống tự động hóa mạng IP Viettel) là hệ thống tự động hóa tập trung đầu tiên của mạng IP Viettel, hỗ trợ lực lượng kỹ sư Viettel thực hiện các tác vụ hàng ngày như: khai báo, xử lý sự cố, tối ưu mạng lưới...

Nếu không có VIPA, có lẽ phải đến hết năm 2017, Viettel mới có thể khai trương 4G. VIPA đã giúp chúng ta tích hợp toàn trình khai báo 36.000 trạm 4G chỉ trong 6 tháng. Hãy cùng nhìn lại những con số ấn tượng của hệ thống.

Góp ý cho Tiin