1 thỏi son cho 3 bước make up trong suốt

Bạn có thể tận dụng một thỏi son có nhũ nhẹ để thay thế cho 3 bước make up: son môi, phấn má và bầu mắt, tạo cảm giác tự nhiên thanh thoát cho gương mặt.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook