Tiin.vn trên Facebook

Kem xôi TV: Cá không ăn muối cá ươn, vợ không nghe lời trăm đường vợ hư

Vợ không nghe lời thì phải xử lý sao hả các chế?

Góp ý cho Tiin
Tag: