Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

10 thành ngữ về 'book' trong tiếng Anh

Từ 'book' khi xuất hiện trong nhiều thành ngữ không mang nghĩa 'sách' mà hàm ý sâu xa hơn.

 

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi