Tiin.vn trên Facebook

15 trường đại học đủ điều kiện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, thêm Đại học Quy Nhơn

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã thông qua đề án cho phép trường Đại học Quy Nhơn trở thành đơn vị thứ 15 đủ điều kiện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo đó, Trường Đại học Quy Nhơn được cấp quyền tổ chức việc thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu trường Đại học Quy Nhơn đăng tải công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Mặt trong mẫu chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

Mặt trong mẫu chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

Nhà trường cần đảm bảo việc người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu được thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của trường.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Trường Đại học Quy Nhơn là đơn vị thứ 15 của cả nước được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp và 6 bậc

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp và 6 bậc

Trước đó 14 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng); Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Văn Lang.

Góp ý cho Tiin