Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tiếp xúc với bệnh nhân dương tính nCoV, giáo viên và sinh viên Trung Quốc cách ly tại nhà, 20 môn học chuyển sang dạy trực tuyến

Theo quy định 26 giáo viên và sinh viên phải tiến hành tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Ngày 24/3, trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, nhận được thông báo của Bộ Y tế, xác nhận trong trường có 26 giáo viên và sinh viên tiếp xúc với một trường hợp được chẩn đoán dương tính nCoV, theo quy định 26 giáo viên và sinh viên phải tiến hành tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Trong trường có 26 giáo viên và sinh viên tiếp xúc với một trường hợp được chẩn đoán dương tính nCoV. 

Trong trường có 26 giáo viên và sinh viên tiếp xúc với một trường hợp được chẩn đoán dương tính nCoV.

Được biết, 26 giáo viên và sinh viên có tổng cộng 20 môn chính khóa, trường học đã yêu cầu 26 giáo viên và sinh viên tiến hành tự cách ly tại nhà, tránh đến nơi công cộng, bắt buộc mang khẩu trang nếu tiếp xúc với người khác. Mỗi sáng tối đo thân nhiệt một lần và phải ghi chép lịch sử đo thân nhiệt mỗi ngày. 20 môn học sẽ chuyển sang giảng dạy và học trực tuyến đối với giáo viên và sinh viên cách ly.

20 môn học bị ảnh hưởng chuyển sang giảng dạy và học trực tuyến bao gồm: Tác động của môi trường và tình trạng ấm lên toàn cầu; Lý luận kiểm tra và đánh giá; Đồ họa máy tính; Nguyên lý kinh tế; Xử lý tín hiệu số; Phân tích và tổng hợp âm thanh kỹ thuật số; Giới thiệu về văn học phương Tây; Ứng dụng ngôn ngữ học; Tiếng Anh; Đọc tác phẩm văn học; Nghe nói tiếng Anh; Học tiếng Anh từ truyện Harry Potter; Kinh tế chính trị...

Trường Đại học Thanh Hoa kêu gọi sinh viên toàn trường nâng cao cảnh giác phòng bệnh bằng cách rửa tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, phối hợp với nhà trường và giáo viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giúp Tiin sửa lỗi