Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

63 khác biệt trong cách nói của người Anh và Mỹ

Mặc dù cùng nói tiếng Anh và có 'mối quan hệ đặc biệt' về mặt lịch sử, cách nói của người Anh và Mỹ không hoàn toàn giống nhau mà có sự khác biệt trong sử dụng từ vựng.

Giúp Tiin sửa lỗi