Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

8 cách nói khác của 'tôi không biết' trong tiếng Anh

'I don't have a clue', 'I'm not sure' trong nhiều trường hợp có nghĩa tương tự 'I don't know'.

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi