Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi loại hình 'chính quy' hay 'vừa học vừa làm' và không ghi xếp loại Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, trung bình.

Dự thảo lần 1 Thông tư về nội dung chính của văn bằng đại học vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến.

Văn bản này ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.

Theo đó, 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

-Tiêu đề: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ);

-Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng;

-Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng;

-Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;

-Quốc tịch của người được cấp văn bằng;

-Ngành đào tạo;

-Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;

-Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;

-Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng;

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo thông tư đang lấy ý kiến có những điểm khác biệt so với quy định hiện hành về mẫu bằng tốt nghiệp đại học (thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT).

Cụ thể, thông tư số 19/2011 nêu rõ trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo. Ngoài ra, bằng tốt nghiệp còn ghi 'Chính quy' hoặc một trong các hình thức 'Vừa làm vừa học', 'Học từ xa', 'Tự học có hướng dẫn'. Hơn nữa, tên văn bằng tốt nghiệp đại học có sự khác nhau theo ngành đào tạo. Đối với ngành kỹ thuật ghi 'Bằng kỹ sư'; đối với ngành kiến trúc ghi 'Bằng kiến trúc sư'; đối với ngành y ghi 'Bằng dược sĩ' hoặc 'Bằng cử nhân'; đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi 'Bằng cử nhân'; đối với các ngành còn lại ghi 'Bằng tốt nghiệp đại học'.

Nếu dự thảo trên được thông qua, trên văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn nội dung trên và tên gọi văn bằng chỉ gọi chung là bằng cử nhân.

Giúp Tiin sửa lỗi