Tiin.vn trên Facebook

Bộ GD&ĐT: Bỏ điểm kiểm tra 1 tiết, giảm số đầu điểm mỗi môn cho học sinh THCS và THPT

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT với nhiều thay đổi, đáng chú ý nhất là việc giảm các đầu điểm mỗi môn trong một năm học.

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Thông tư 58 với những điểm đáng chú ý liên quan tới đầu điểm kiểm tra mà mỗi học sinh phải hoàn thành.

Theo dự thảo, số đầu điểm mỗi môn học sẽ được điều chỉnh để giảm xuống so với quy định hiện hành. Cụ thể, kiểm tra định kỳ ở cấp THCS, THPT sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết. Mỗi môn học sẽ chỉ còn tối đa 6 đầu điểm/ môn trong một năm học.

Thời gian cho kiểm tra bài giữa kỳ và cuối kỳ cũng được điều chỉnh tuỳ theo từng môn học. Với những môn có trên 70 tiết/năm, đề giữa kỳ không quá 60 phút và cuối kỳ không quá 90 phút. Với những môn dưới 70 tiết/năm học, đề kiểm tra giữa kỳ chỉ dưới 45 phút, đề cuối kỳ không vượt quá 60 phút.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học sẽ có 2 đầu điểm, môn học từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm có 3 đầu điểm, môn học trên 70 tiết/năm có 4 đầu điểm. Số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi số đầu điểm kiểm tra đánh giá. Tức là giáo viên có thể thực hiện nhiều lần kiểm tra để xem xét, đánh giá và lấy 2 đầu điểm đó, nhằm khuyến khích học sinh phấn đấu hơn, không bị áp lực bởi điểm số thấp trước đó.

Điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3; trong tính điểm tổng kết cuối năm học. Có thể thấy, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ một năm học của một môn học đã có thay đổi rất lớn, giảm rất nhiều so với hiện nay khi chỉ yêu cầu tối đa 6 đầu điểm.

Các trường đa dạng hóa hình thức kiểm tra, thay vì chú trọng đánh giá bằng điểm số thông quá bài kiểm tra viết, hỏi đáp. Những hình thức có thể áp dụng là thuyết trình, kiểm tra viết trên giấy hoặc máy tính, đặc biệt chú trọng kiểm tra đánh giá thông qua các sản phẩm học tập, sản phẩm thực hành.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư của Bộ GD&ĐT cũng tăng cường vai trò môn Ngoại ngữ trong xét danh hiệu Học sinh giỏi, đồng thời mở rộng đối tượng khen thưởng.

Góp ý cho Tiin