Tiin.vn trên Facebook

Trẻ sẽ được giáo dục phòng cháy chữa cháy ngay từ cấp mầm non

Trong dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT công bố thì nội dung học về phòng cháy chữa cháy sẽ được lồng ghép ngay vào chương trình của học sinh mầm non.

Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu dự thảo thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Về thời lượng giáo dục kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo nêu rõ:

Đối với giáo dục mầm non: thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý, không áp đặt, khiên cưỡng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ.

Nội dung về giáo dục phòng cháy chữa cháy sẽ được lồng ghép ngay trong chương trình học của trẻ mầm non

Nội dung về giáo dục phòng cháy chữa cháy sẽ được lồng ghép ngay trong chương trình học của trẻ mầm non

Đối với giáo dục phổ thông: Học sinh tiểu học mỗi lớp học 5 tiết/năm học (1 buổi); học sinh THCS mỗi lớp 10 tiết/năm học (2 buổi); học sinh THPT và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên mỗi lớp 15 tiết/năm học (3 buổi).

Đối với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học: thời lượng thực hiện đảm bảo phù hợp với kế hoạch đào tạo hằng năm, bảo đảm tổ chức tối thiểu 4 buổi/khóa học (5 tiết học/buổi).

Đáng chú ý, nội dung này được đưa vào giảng dạy ngay từ cấp mầm non. Mục đích của Bộ GD-ĐT là tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trẻ em các quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từ đó, hình thành và rèn luyện cho các em những kiến thức, kỹ năng về nội dung này, biết cách thoát hiểm kịp thời.

Về phương pháp tổ chức, đối với giáo dục mầm non sẽ lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày. Nội dung giáo dục phát triển thể chất, sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa.

Bộ GD-ĐT đã đăng tải dự thảo công khai trên Cổng thông tin điện tử và nhận góp ý đến hết ngày 09/12/2020

Bộ GD-ĐT đã đăng tải dự thảo công khai trên Cổng thông tin điện tử và nhận góp ý đến hết ngày 09/12/2020

Theo đó, yêu cầu cần đạt đối với trẻ em mầm non là nhận biết được về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố, tai nạn thông thường. Biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố, tai nạn thông thường. Có hành động phù hợp khi nghe các tín hiệu báo động cháy.

Bộ GD-ĐT đã đăng tải nội dung đầy đủ của thông tư này trên cổng thông tin điện tử của Bộ và lấy ý kiến góp ý của dư luận đến hết ngày 9/12/2020. 

Góp ý cho Tiin