Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bộ GD&ĐT cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho thí sinh không dự thi tốt nghiệp

Năm nay, với những thí sinh không dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được Bộ GD&ĐT cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học.

Nội dung này được quy định trong Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 

Theo đó, mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19cm x 13,5cm. Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; dân tộc; năm người học hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận... Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông của người học phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu theo quy định.

Mặt trước mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông dự kiến

Mặt trước mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông dự kiến

Dự kiến mặt sau sẽ ghi đầy đủ các thông tin của thí sinh giống bằng thi tốt nghiệp THPT

Dự kiến mặt sau sẽ ghi đầy đủ các thông tin của thí sinh giống bằng thi tốt nghiệp THPT

Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/8/2020 và thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.

Theo Điều 34, Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Giúp Tiin sửa lỗi