Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bộ GDĐT kiểm tra một số trường ở Hải Phòng 'cho học sinh yếu kém ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên giỏi'

Trước thông tin một số trường ở Hải Phòng cho học sinh có học lực yếu kém ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Kết quả của việc kiểm tra, rà soát cũng đồng thời để làm căn cứ cho việc sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 Ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Hiện nay, Bộ GDĐT đang trong quá trình rà soát, sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT theo hướng thiết thực, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học có chất lượng; khắc phục triệt để việc áp dụng các quy định một cách máy móc, hình thức, gây lãng phí và tạo áp lực cho giáo viên. 

Trong thời gian tới, dự thảo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT sửa đổi sẽ được đăng tải trên mạng để lấy ý kiến rộng rãi của người nhân dân trước khi ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT cũng đang tích cực rà soát để cắt giảm các quy định về sổ sách, hồ sơ của giáo viên và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất. Bộ cũng sẽ có những điều chỉnh về tiêu chí thi đua trong năm 2019 để bảo đảm thực chất, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ảnh: moet)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ảnh: moet)

Trước đó, để giảm áp lực của đội ngũ giáo viên từ các quy định về hồ sơ, sổ sách tới một số hội thi, cuộc thi giáo viên giỏi thiếu thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên và tình hình thực tế tại các địa phương để làm căn cứ cho việc chỉnh sửa, bổ sung các quy định đã cũ, không còn phù hợp.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Nhạ cũng cho rằng việc 'Thi đua dạy tốt học tốt là việc cần có trong mỗi nhà trường nhưng phải tốt thật, thiết thực chứ không phải gây áp lực theo hướng xấu.'

Bộ trưởng cho biết 'Bộ đã cắt giảm rất nhiều cuộc thi rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục rà soát để cố gắng đưa thi đua thành việc thiết thực và hiệu quả' và khẳng định 'sẽ trả lại cho giáo viên thời gian làm việc chuyên môn bằng việc rà soát cắt giảm mạnh mẽ hơn nữa hồ sơ, sổ sách cho giáo viên và tiếp tục cắt giảm các cuộc thi, hội thi thiếu thiết thực và hiệu quả'./.

Giúp Tiin sửa lỗi