Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần

học sinh

Theo thống kê các đề thi Ngữ văn Đại học và THPT Quốc gia từ năm 2013 đến năm 2019, tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' và 'Ai đặt tên cho dòng sông' đã xuất hiện trong 2 năm.

1. Đề thi Ngữ Văn khối C - Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 0

2. Đề thi Ngữ Văn khối D - Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 1

3. Đề thi Ngữ Văn khối C - kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 2

4. Đề thi Ngữ Văn khối D - kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 3

5. Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2015

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 4

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 5

6. Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2016

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 6

7. Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2017

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 7

8. Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2018

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 8

9. Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Tổng hợp đề thi Ngữ văn từ 2013 - 2019: 'Chiếc thuyền ngoài xa', 'Ai đặt tên cho dòng sông' xuất hiện 2 lần 9

>> Xem thêm:  Choáng với lớp học toàn Thủ khoa, Á khoa: 33/33 thành viên đều đỗ trường chuyên Hà Nội

 
Học sinh, Sinh viên được miễn cước data 3G/4G và nhắn SMS, gọi điện miễn phí ra mạng di động thông thường trên Mocha tại đây!
 
Góp ý cho Tiin