Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đại học Luật TP.HCM buộc thôi học hơn 100 sinh viên kết quả kém

Đại học Luật TP.HCM vừa đưa ra quyết định buộc thôi học hoặc đình chỉ học một năm đối với các sinh viên có kết quả học tập quá kém so với quy định.

ĐH Luật TP.HCM vốn vẫn được biết tới với đề án tuyển sinh riêng mang quy trình cực kỳ khắt khe bao gồm 3 tiêu chí về điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia và kiểm tra năng lực. Điểm chuẩn cao nhất của trường năm vừa qua là 24,7 điểm (ngành Luật Thương mại Quốc tế)

Tuy nhiên vào được trường đã khó, có thể học tại trường tới hết quá trình đào tạo còn khó hơn. Rất nhiều quy định nghiêm ngặt về điểm số được đặt ra có thể khiến các sinh viên bị buộc thôi học nếu lơ là việc học tập dù chỉ một chút. Theo nội quy của nhà trường, các sinh viên chính quy văn bằng 1 sẽ bị cảnh báo học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Về điểm trung bình tích lũy: dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba và dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.

- Về điểm trung của từng học kỳ: dưới 0,8 đối với học kỳ đầu tiên, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo. Tổng số tín chỉ bị F không được vượt quá 24 tín chỉ.

Một sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu nhận được 2 cảnh báo học tập.

Theo quy định này, 66 sinh viên hệ chính quy đã bị cảnh báo học tập và 41 sinh viên bị buộc thôi học do bị cảnh báo học tập hai lần.

Còn đối với sinh viên chính quy văn bằng 2, họ sẽ bị đình chỉ một năm nếu điểm trung bình năm học dưới 5 hoặc tổng số học phần bị điểm dưới 5 vượt quá 25 đơn vị học trình và bị buộc thôi học trong trường hợp điểm trung bình năm dưới 3,5 điểm hoặc trung bình tích lũy dưới 4 điểm. Theo quy định này, 52 sinh viên đã bị đình chỉ học một năm và 71 người bị buộc thôi học.

Như vậy, 112 sinh viên hệ chính quy của ĐH Luật TP.HCM đã bị buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 do kết quả học tập kém.

Giúp Tiin sửa lỗi