Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đại học Thương mại yêu cầu 2 nhóm giảng viên, sinh viên tự giác khai báo y tế và cách ly

Trước diễn biến phức tại của dịch covid-19, Đại học Thương mại đã yêu cầu 2 nhóm đối tượng giảng viên và sinh viên cần tự giác khai báo y tế và cách ly tại nhà 14 ngày.

Nhóm đối tượng 1: Đối với tất cả cán bộ viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh do công việc hoặc du lịch nếu rời khỏi Đà Nẵng, Quảng Nam từ sau ngày 17/7/2020 đến nay.

Nhóm đối tượng 2: Đối với tất cả học viên cao học, nghiên cứu sinh, bạn bè và người thân (của học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cán bộ viên chức của Trường tham dự buổi lễ phát bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại hội trường H1 Trường Đại học Thương mại vào chiều chủ nhật ngày 19/7/2020.

Lãnh đạo trường Đại học Thương Mại yêu cầu cả hai nhóm đối tượng trên đều phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày (kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng, Quảng Nam đối với nhóm 1 và từ ngày 20/7/2020 đối với nhóm 2) mới được quay về trường để công tác, học tập.

Thông báo trên Fanpage chính thức của Đại học Thương mại

Thông báo trên Fanpage chính thức của Đại học Thương mại

Trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm lập danh sách đối với các viên chức thuộc đơn vị mình. Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với các khoa quản lý chuyên ngành tổng hợp, lập danh sách sinh viên. Khoa sau đại học lập danh sách học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người liên quan thuộc các đối tượng nêu trên, báo cáo lãnh đạo trường qua phòng Hành chính tổng hợp để theo dõi và quản lý.

Nhà trường thông báo thêm, năm học 2020-2021 chính thức bắt đầu từ 3/8/2020.

Những người thuộc diện cách ly tại nhà vẫn làm việc bình thường theo chế độ online trên nền tảng phần mềm Trans hoặc trên các công cụ khác phù hợp.

Đối với kế hoạch giảng dạy, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị và diễn biến thực tế, Nhà trường sẽ có giải pháp phù hợp và thông báo kịp thời tới các đối tượng liên quan.

"Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tự giác, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này" - lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh.

Giúp Tiin sửa lỗi