Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội

Đã có đáp án chính thức môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội. Đáp án được Sở giáo dục Hà Nội công bố ngày 6/6.

Dưới đây là đáp án và thang điểm môn Toán, kỳ thi lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội.

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 0 

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 1 

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 2 

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 3 

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 4 

Đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Nội 5 

 

Giúp Tiin sửa lỗi