Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018

Nhiều thí sinh đánh giá, đề Giáo dục công dân không quá khó, vừa sức với mặt bằng chung của các thí sinh.

I. GỢI Ý ĐÁP ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THPT QUỐC GIA 2018

Nguồn Tuyển sinh 247 

Nguồn Tuyển sinh 247

II. ĐỀ THI GIÁO DỤC CÔNG DÂN THPT QUỐC GIA 2018  (Lưu ý: đáp án trong đề là của thí sinh, không phải đáp án chuẩn)

Mã đề 301

Đề thi và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018 1Đề thi và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018 2
Đề thi và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018 3
Đề thi và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018 4
 

Mã đề 310

Đề thi Giáo dục công dânĐề thi Giáo dục công dân
Đề thi Giáo dục công dân
Đề thi Giáo dục công dân

Đề thi Giáo dục công dân

 

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi