Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội

Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội

Trong tối nay (03/04), Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội.

MÔN LỊCH SỬ

Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 0Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 1
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 2
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 3

MÔN ĐỊA LÝ

Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 4Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 5
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 6
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 7

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 8Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 9
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 10
Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội 11
Đáp án tham khảo

>> Xem thêm: Đề thi minh họa và đáp án THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý

Góp ý cho Tiin