Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi THPT quốc gia chưa công bố là tài liệu tối mật

Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm của kỳ thi THPT quốc gia chưa công bố là tài liệu bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

Chính phủ vừa ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo. Theo đó, các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý mà chưa công bố hoặc không công bố là tài liệu tối mật.

 

Học sinh xem lại đề thi THPT quốc gia 2016 sau giờ thi. Ảnh: Mạnh Tùng

Danh mục tối mật ngành giáo dục còn có đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm sao in đề thi và các tài liệu liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố.

Đề thi chính thức, đề thi dự bị, bài thi, đáp án và tài liệu liên quan đến các kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và thi thăng hạng viên chức ngành chưa công bố cũng là tài liệu tối mật.

Giúp Tiin sửa lỗi