Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

Đề thi gồm 2 trang, ở câu hỏi số 2, thí sinh được lựa chọn một trong hai câu hỏi để làm bài.

Sáng 2/6, hàng ngàn học sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. 

Dưới đây là đề thi môn Văn vào lớp 10 tại TP.HCM. Đề thi gồm 2 trang.

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 0 

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 1 

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2019.

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 2 

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 3 

 

Giúp Tiin sửa lỗi