Tiin.vn trên Facebook

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM

Sáng nay ngày 3/6, các thí sinh dự thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 năm 2019.

Sáng ngày 3/6, các thí sinh ở TP.HCM làm bài thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019. Toán là môn thi cuối cùng để các thí sinh lấy điểm đăng ký vào hệ lớp 10 thường, được tính theo hệ số 2. Thời gian làm bài 120 phút.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau buổi thi, đề khá dài và khó. Nhiều em dự đoán bài làm của mình chỉ khoảng 5-6 điểm.

Dưới đây là đề thi môn Toán.

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 0 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 1 

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán.

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 3 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 4 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 5 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 6 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 7 

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 8 

 

Góp ý cho Tiin