Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Cập nhật Đề thi Tiếng Anh và gợi ý đáp án nhanh nhất.

Chiều 10/8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi Tiếng Anh - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian làm bài 60 phút.  

Thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30. Các bạn thí sinh và quý phụ huynh có thể xem đề thi chính thức môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2020 và gợi ý đáp án bản cho từng mã đề thi dưới đây.

I. GỢI Ý ĐÁP ÁN

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 0

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 1Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 2
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 3
 

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 4
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 5

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 6Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 7

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 8

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 9Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 10
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 11
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 12
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 13

II. ĐỀ THI TIẾNG ANH KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 14Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 15
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 16
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 17
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 18

* Lưu ý: Đáp án trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án chính thức

Góp ý cho Tiin