Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội

10 sáng ngày 07/06, 97.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội 0 

Phần I: (6 điểm)

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là một khúc tráng ca về lao động và về thiên nhiên đất nước.

1. Cho biết tên tác giả và năm sáng tác của bài thơ ấy.

2. Xác định các từ thuộc trường từ vựng chỉ thiên nhiên ở những câu thơ sau:

'Thuyền ta lái gió với buồn trăng

Lướt giữa mây xao với biển bằng'

Biện pháp tư từ nói quá cùng những hình ảnh giày sức liên tưởng được sử sụng trong 2 câu thơ này có tác dụng gì?

3. Ghi lại chính xác câu thơ trong một bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đa được học trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở cũng có hình ảnh con truyền trong đêm trăng.

4. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ hình ảnh người lao động ở khổ thơ dưới đây, trong đó có sử dụng phép lặp để liên kết và câu có thành phần phụ chú (gạch dưới những từ ngữ dùng làm phép lặp và thành phần phụ chú):

'Sao mở, kéo lưới kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông

Lưới xếp buồm lên đến nắng hồng'

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

Phần II (4 điểm)

Sau đây là một phần của cuộc trò chuyện giữa nhân vật Phan Lang và Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ):

'Phan nói:

- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây côi thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

Nghe đến đấy,Vũ Nương ứa nước mắt khóc,rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:

- Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa.Và chăng,ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày'

(Trích Ngữ văn 9,tập một,NXB Giáo dục Việt Nam,2017)

1. Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nào? Từ 'tiên nhân' được nhắc tới trong lời của Phan Lang đề chỉ những ai?

2. Vì sao sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương 'ứa nước mắt khóc' và quả quyết 'tôi tất phải tìm về có ngày'?

3. Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi)về vai trò cuargia đình trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Giúp Tiin sửa lỗi