Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đề và Đáp án môn Toán hệ chuyên Toán, Tin tại Hà Nội

Các thí sinh nhận định đề Toán của hệ chuyên Tin vừa sức, còn đề Toàn của hệ chuyên Toán khá khó.

*ĐỀ THI TOÁN HỆ CHUYÊN:

Đề thi chính thức môn Toán - hệ chuyên Tin tại Hà Nội 

Đề thi chính thức môn Toán - hệ chuyên Tin tại Hà Nội

Đề thi chính thức môn Toán - hệ chuyên Toán tại Hà Nội 

Đề thi chính thức môn Toán - hệ chuyên Toán tại Hà Nội
Giúp Tiin sửa lỗi