Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

ĐH Quốc gia là trường duy nhất ở Việt Nam có ngành được xếp hạng trên thế giới

Theo bảng xếp hạng vừa được công bố, ngành Vật lý của trường ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng thứ 502 trên thế giới.

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới (Best Global Universities Rankings) được công bố bởi US News. Trong đó, trường duy nhất của Việt Nam được có tên trong bảng xếp hạng này là ĐH Quốc gia Hà Nội với ngành Vật lý. Ở thứ hạng 502 toàn cầu, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nghiên cứu trên thế giới.

Ngành Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 502 toàn cầu

Ngành Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 502 toàn cầu

Các tiêu chí được đánh giá để xếp hạng Đại học quốc gia Hà Nội là:

- Uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực có thứ hạng 62 

- Tỷ lệ công bố Vật lý từ hợp tác nghiên cứu thứ hạng 83 

- Uy tín nghiên cứu Vật lý toàn cầu có thứ hạng 472

- Ngoài ra, các tiêu chí khác được xếp từ hạng 252 - 696.

Sau khi tính tổng các tiêu chí thì ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp thứ 52.

US News là tổ chức thường xuyên thực hiện các bảng đánh giá xếp hạng các trường đại học ở Mỹ với hơn 30 năm kinh nghiệm. Đây là lần thứ 5, US News thực hiện việc đánh giá dự vào công tác nghiên cứu và uy tín trong giới học thuật, đào tạo nói chung. 

ĐH Quốc gia là trường duy nhất ở Việt Nam có ngành được xếp hạng trên thế giới 1

Trong bảng xếp hạng này, US News đã đánh giá hơn 1300 cơ sở giáo dục đại học và xếp hạng 1250 cơ sở đại học đến từ 75 quốc gia. Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá được lấy từ Clarivate Analytics InCites (Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học ISI, hiện nay được duy trì bởi Clarivate Analytics, trước đây là phần kinh doanh Sở hữu Trí tuệ và Khoa học của Thomson Reuters).

Để có được kết quả xếp hạng, US News đã đưa ra 13 tiêu chí với tỷ lệ cụ thể như sau: Uy tín nghiên cứu toàn cầu (trọng số 12,5%), Uy tín nghiên cứu khu vực (trọng số 12,5%), Công bố khoa học (trọng số 10%), Sách (2,5%), Hội thảo (2,5%), Tác động của trích dẫn chuẩn hóa (10%), tổng số trích dẫn (10%), Số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (12,5%), Tỷ lệ phần trăm của tổng số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (10%), Hợp tác quốc tế (5%), Tỷ lệ phần trăm công bố từ hợp tác nghiên cứu (5%), Số công bố có trích dẫn nhiều nhất trong số 1% được trích dẫn nhiều nhất của lĩnh vực khoa học (5%), Tỷ lệ phần trăm số công bố thuộc top 1% công bố được trích dẫn nhiều nhất (5%).

Trước đó, vào tháng 6/2018, ĐH Quốc gia Hà Nội đã cùng với ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 1000 trường đại học hàng đầu thế giới. Bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí là đánh giá của nhà tuyển dụng và tỷ lệ giảng viên trên sinh viên. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong top 500. Bảng xếp hạng này được công bố bởi QS đánh giá vào năm học 2018-2019.

Giúp Tiin sửa lỗi