Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm

Chiều 8/8, trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành hệ đại học chính quy năm 2019.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 theo từng tổ hợp xét tuyển như sau:

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 0 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 1 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 2 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 3 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 4 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 5 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 6 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 7 

Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - đại học Quốc gia Hà Nội: Đông Phương học cao nhất với 28,5 điểm 8 

 

Giúp Tiin sửa lỗi