Tiin.vn trên Facebook

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ 2019

Trường Đại học Nội vụ vừa thông báo điểm chuẩn chính thức 2019 của nhà trường cơ sở tại Hà Nội.

Sau đây là điểm chuẩn Đại học Nội vụ 2019:

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ 2019 0 

 

Góp ý cho Tiin