Tiin.vn trên Facebook

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2019

Đại học Vinh vừa công bố điểm chuẩn năm 2019, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Vinh năm nay là ngành Giáo dục Thể chất 26 điểm, sau đó là ngành Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục mầm non là 24 điểm.

Sau đây là điểm chuẩn của Đại học Vinh năm 2019:

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2019 0 

Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2019 1 

 

Góp ý cho Tiin