Tiin.vn trên Facebook

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Theo đó, điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 cao nhất là 33,75 điểm đối với ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp với điểm xét tuyển tiếng Anh nhân đôi.

Điểm thấp nhất là 16 điểm đối với các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học...

Các ngành xét tuyển môn thi năng khiếu do trường tổ chức thi riêng có phổ điểm từ 16 đến 24 điểm.

Sau đây là điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 0

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 1

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 2

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 3

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 4

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 5

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 7

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 8

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 9

Góp ý cho Tiin