Tiin.vn trên Facebook

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên

Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 vào các trường, khoa và các cơ sở thành viên.

Các trường trực thuộc ĐH Đà Nẵng gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa Y - Dược.

Cụ thể, điểm sàn nhận xét tuyển vào từng ngành đào tạo của các trường, khoa, cơ sở GD-ĐT thuộc ĐH Đà Nẵng như sau:

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 0

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 1

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 2

Trường ĐH Bách khoa (DDK) có 44 ngành, chương trình đào tạo, điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 18, trong đó 04 ngành Công nghệ thông tin (CNTT) (chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật; chất lượng cao đặc thù - hợp tác doanh nghiệp; đặc thù - hợp tác doanh nghiệp; chất lượng cao đặc thù - hợp tác doanh nghiệp chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) và ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm, bình quân các ngành đều tăng từ 01-03 điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển từ 15-17 điểm. 

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 3

Trường ĐH Kinh tế (DDQ) có 18 ngành, trong đó 04 ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế và Quản trị khách sạn đều có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm, cả 04 ngành này đều tăng 03 điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. 

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 4

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 5

Trường ĐH Sư phạm (DDS) có 36 ngành, trong đó ngoài 17 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17,5 đến 18,5; các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. 

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 6

Trường ĐH Ngoại ngữ (DDF) có 17 ngành, trong đó 03 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có mức điểm sàn xét tuyển là 18,5; các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 02 điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 7

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật  (DSK) có 15 ngành, trong đó ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 17 điểm (tăng 02 điểm so với năm 2019), tiếp đến là ngành CNTT có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm (tăng 01 điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Các phân hiệu và các khoa

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 8

Điểm sàn xét tuyển các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên 9

Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) và Khoa CNTT và Truyền thông (DDI) mỗi đơn vị đều có 03 ngành (CNTT, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị Kinh doanh) cùng có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.  

Khoa Y Dược (DDY) có 04 ngành trong đó ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 22 điểm, tiếp đến là ngành Dược học có điểm sàn xét tuyển là 21 điểm, ngành Điều dưỡng có điểm sàn xét tuyển là 19 điểm.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum (DDP) có 09 ngành, có điểm sàn từ 14 đến đến 18,5. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm sàn cao nhất là 18,5. Các ngành còn lại có điểm sàn là 14 điểm (như năm 2019).

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (DDV) có 04 ngành (Quản trị và Kinh doanh quốc tế, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Khoa học Y sinh, Khoa học Dữ liệu (đặc thù) đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 02 điểm so với năm 2019).

Góp ý cho Tiin