Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019

Trường đại học Xây dựng vừa công bố mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2019.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển với các ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc nội thất, chuyên ngành Kiến trúc công nghệ, ngành Quy hoạch vùng và đô thị, chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc được quy định cụ thể.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia và dự thi môn Vẽ mỹ thuật do trường đại học Xây dựng tổ chức phải có tổng điểm 3 môn thi (chưa nhân hệ số) thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ 15,0 điểm trở lên, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Thí sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Thí sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Dưới đây là chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của Đại học Xây dựng:

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 1 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 2 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 3 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 4 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 5 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 6 

Điểm sàn xét tuyển đại học Xây dựng năm 2019 7

Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Công thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Giúp Tiin sửa lỗi