Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đoạt HCV quốc tế, học sinh TP HCM được thưởng 50 triệu đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có tờ trình HĐND TP về chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo đó, nếu được huy chương vàng quốc tế, học sinh TP HCM được thưởng 50 triệu đồng.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sau 15 năm thực hiện Quyết định 162/2004/QĐ-UBND, việc khen thưởng học sinh giỏi trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi đã không còn phù hợp về mức thưởng và chế độ khen thưởng. Cụ thể, quy định khen thưởng và chế độ khen thưởng dựa trên mức lương cơ sở. Nhưng từ năm 2004 đến nay, đã có 11 lần thay đổi mức lương cơ sở, từ mức 290.000 đồng (năm 2004) lên 1.390.000 đồng (2018). Như vậy, nếu so sánh với mức lương cơ sở thì chế độ khen đã bị kém đi 4,8 lần.

Theo dự thảo này, mức thưởng được công bố như sau:

Đối với học sinh:

Mức thưởng đối với học sinh.

Mức thưởng đối với học sinh.

Đối với giáo viên:

Mức thưởng đối với giáo viên

Mức thưởng đối với giáo viên

Sau khi có sự tham mưu của các sở ban ngành có liên quan sẽ được UBND TP HCM trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất thông qua. Việc điều chỉnh này, theo Sở GGD-ĐT TP HCM, sẽ thể hiện sự quan tâm của thành phố trong công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.  

Giúp Tiin sửa lỗi