Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Dự thảo 3 hình thức giáo dục trực tuyến của Bộ GD-ĐT

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dạy và học trực tuyến được xem là giải pháp hữu hiệu nhất. Vì thế, Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo 3 hình thức giáo dục trực tuyến để lấy ý kiến dư luận.

Theo đó, 3 hình thức tổ chức dạy học trực tuyến được đưa vào dự thảo như sau:

Hình thức 1: Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp.

Hình thức 2: Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

Hình thức 3: Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường.

3 hình thức học trực tuyến được đưa vào dự thảo trong Thông tư Ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 

3 hình thức học trực tuyến được đưa vào dự thảo trong Thông tư Ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ dạy học trực tuyến là hoạt động dạy học thông qua phần mềm ứng dụng trên môi trường Internet, đảm bảo giáo viên và học sinh tương tác đồng thời hoặc không đồng thời trong quá trình dạy học.

Học liệu dạy học trực tuyến gồm sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, học liệu điện tử, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Mục đích dạy học trực tuyến là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là khi học sinh không thể đến trường tham gia học tập vì những lý do khách quan.

Bên cạnh đó là bổ trợ cho phương thức dạy học trên lớp học truyền thống (dạy học trực tiếp) nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và học sinh. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học cho giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, dạy học trực tuyến sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của cơ sở; xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu.

Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo tính khoa học, sư phạm, văn hóa, phong tục tập quán, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. Học liệu phải được hiệu trưởng phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

Việc đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh sẽ được thực hiện trong quá trình dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, việc đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh vẫn buộc phải thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định. Việc xét và công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện như hình thức học tập trực tiếp.

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư này từ ngày 11/8-11/10/2020.

Góp ý cho Tiin