Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Gần 1.000 sinh viên ĐH Nông lâm TP.HCM bị buộc thôi học

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa có quyết định buộc thôi học 946 sinh viên bắt đầu từ học kỳ III năm học 2015 - 2016.

Theo đó, có 180 sinh viên đại học và 109 sinh viên cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ do vi phạm quy chế học vụ - cảnh báo học vụ lần 3.

Trong số 180 sinh viên bị buộc thôi học, đông nhất là khoa Cơ khí công nghệ với 57 sinh viên, tiếp đó là khoa Công nghệ thông tin với 31 sinh viên, khoa Kinh tế với 21 sinh viên…

Ngoài ra, còn có 103 sinh viên hệ liên thông và 554 sinh viên bậc cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ do không đăng ký môn học trong học kỳ II năm học 2014 - 2015 và học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Tất cả các sinh viên này đều bị buộc thôi học bắt đầu từ học kỳ III năm học 2015 - 2016. Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết, nhà trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Do vậy, nếu sinh viên không chịu đầu tư cho việc học thì sẽ bị cảnh báo lần 3, đồng nghĩa với buộc thôi học.

Trước đó, nhà trường cũng đã có quyết định cảnh báo học vụ với 1.937 sinh viên, trong đó có 1.614 sinh viên bị cảnh báo lần 1, 323 sinh viên bị cảnh báo lần 2.

Giúp Tiin sửa lỗi