Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018

Cập nhật gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018 tại đây.

I. GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA 2018

Bài giải của thầy Tạ Quang Quyết, thầy Cao Thạch Lich tại Hà Nội và cô Hoàng Thanh Hương tại Nghệ An (nguồn Zing) 

Bài giải của thầy Tạ Quang Quyết, thầy Cao Thạch Lich tại Hà Nội và cô Hoàng Thanh Hương tại Nghệ An (nguồn Zing)

Nguồn: Tuyển sinh 247 

Nguồn: Tuyển sinh 247

II. ĐỀ THI LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA 2018 (Lưu ý: đáp án trong đề là của thí sinh, không phải đáp án chuẩn)

Gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018 2Gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018 3
Gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018 4
Gợi ý giải đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2018 5

Đề thi Lịch sử mã đề 306

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi