Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Harvard thuộc top 10 đại học Mỹ hàng đầu có chi phí thấp nhất

Princeton, Michigan, Stanford...là những đại học tốt nhất nằm trong bảng xếp hạng này.

Việc lựa chọn trường đại học không chỉ dựa trên năng lực của bạn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính từ gia đình. Tại Mỹ, trung bình 1 năm sinh viên thường phải chi trả 20.000 USD (khoảng hơn 440 triệu đồng), đây được coi là mức học phí hợp lý ở một trường công lập.

Tuy nhiên, ngoài chuyện lo lắng về mức học phí, sinh viên Mỹ còn phải chọn một trường đại học danh tiếng, bởi ngôi trường đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức lương mà bạn có thể đạt được sau này.

Với mục đích giúp cho sinh viên và gia đình mình có được sự lựa chọn tốt nhất, trang Money đã đưa ra bảng xếp hạng 'Top 10 trường Đại học Mỹ hàng đầu có chi phí thấp nhất' dựa trên số liệu khảo sát từ 705 trường đại học của trang PayScale.com.

Bảng xếp hạng dựa trên khả năng chi trả, tỷ lệ tốt nghiệp và mức lương sau khi ra trường của sinh viên các trường đại học Mỹ.

Dưới đây là Top 10 trường Đại học Mỹ hàng đầu với mức chi phí phù hợp với 'túi tiền' của bạn:

1. Đại học Princeton

 

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 61.300 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 20.100 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 6.810 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 62.800 USD/năm

2. Đại học Michigan

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 28.100 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 14.300 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 22.000 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 59.000 USD/năm

3. Đại học Harvard

 

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 64.800 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 18.900 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 19.500 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 54.500 USD/năm

4. Đại học Rice

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 58.600 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 24.300 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 8.413 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 63.700 USD/năm

5. Đại học California

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 35.700 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 25.300 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 14.667 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 60.300 USD/năm

6. Đại học Brigham

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 18.500 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 14.700 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 11.000 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 51.800 USD/năm

7. Đại học Amherst

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 66.600 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 18.000 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 11.186 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 53.400 USD/năm

8. Đại học Cooper Union

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 62.800 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 22.200 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 17.570 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 63.200 USD/năm

9. Đại học Virginia

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 28.100 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 12.000 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 19.500 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 55.400 USD/năm

10. Đại học Stanford

 

Học phí không có viện trợ 2016-2017: 65.300 USD/năm

Học phí có viện trợ 2016-2017: 22.000 USD/năm

Trung bình nợ chính phủ, tư nhân của sinh viên: 12.224 USD/năm

Lương thu nhập đầu ra: 68.800 USD/năm

Giúp Tiin sửa lỗi