Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Học viện Bưu chính viễn thông: Điểm chuẩn thấp nhất 18, cao nhất 24,10

Ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,10 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn cao là An toàn thông tin 23,35 điểm, Công nghệ đa phương tiện 22,55 điểm, Makerting 22,35 điểm, Kỹ thuật điện tử viễn thông 21,95 điểm…

Kế toán là ngành có điểm chuẩn thấp nhất của học viện, với 18 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Bưu Chính Viễn Thông 2019 

Điểm chuẩn Học viện Bưu Chính Viễn Thông 2019
Giúp Tiin sửa lỗi