Tiin.vn trên Facebook

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn năm 2019

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển, theo đó điểm sàn giao động từ mức 17,75 đến 18 điểm.

Chiều tối 22/7, Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

Chiều tối 22/7, Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

Cụ thể, đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam, ngưỡng đăng ký xét tuyển là 17,75 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 trở lên. Đối với chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc gửi đào tạo đại học ngành y, ngưỡng đăng ký xét tuyển là 18 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 trở lên.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn năm 2019 1

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn năm 2019 2

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019.

Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 675 chỉ tiêu. Tong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát (gồm các ngành Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Kĩ thuật hình sự, Quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự) tuyển tổng số 585 chỉ tiêu nam, 65 chỉ tiêu nữ. Học viện Cảnh sát nhân dân gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu của Bộ Công an là 25 chỉ tiêu nam.

Trước đó vào năm 2018, Bộ Công an đã ban hành 54.569 chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công an, giảm 836 chỉ tiêu so với năm 2017. Quá trình thực hiện đã được phê duyệt bổ sung 996 chỉ tiêu và điều chỉnh khoảng 3.000 chỉ tiêu.

Góp ý cho Tiin