Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Kết quả đánh giá qua internet sẽ được sử dụng thay thế các bài kiểm tra thường xuyên

Đây là một trong những kết luận của Bộ Giáo dục và đào tạo trong hướng dẫn dạy học qua internet, trền truyền hình tại các trường phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ do Covid-19.

Sáng nay 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn việc dạy học qua internet, truyền hình cho các trường phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện trong thời gian học sinh nghỉ do Covid-19. 

Theo đó, việc dạy và học qua internet, truyền hình cần đạt được 4 mục tiêu sau:

- Học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ ở trường;

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên;

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Với các mục tiêu đó, giáo viên, ban giám hiệu các trường tổ chức việc dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh qua các bài kiểm tra trực tuyến. 

Học sinh học trực tuyến tại nhà do thời gian nghỉ kéo dài.  

Học sinh học trực tuyến tại nhà do thời gian nghỉ kéo dài. 

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System); hệ thống dạy học trực tuyến.

Các hệ thống này cần đảm bảo 2 việc: Giáo viên theo dõi, tương tác được quá trình học tập của học sinh; Giáo viên khởi tạo được tài liệu giảng dạy để cung cấp học liệu cho học sinh.

Các nội dung giáo viên cần chuẩn bị cho việc học trực tuyến gồm: Sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu tham khảo, câu hỏi, bài tập cho học sinh và bài đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Để triển khai hình thức dạy và học trực tuyến này, Bộ Giáo dục yêu cầu, người giảng dạy trên truyền hình và xây dựng bài giảng là giáo viên có kinh nghiệm. Các đơn vị chức năng tổ chức ghi hình dạy học chương trình phổ theo theo quy định và hướng dẫn của Bộ. 

Tài liệu giảng dạy, đánh giá trên truyền hình phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, sư phạm, phù hợp với học sinh các cấp.

Như vậy với hướng dẫn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công nhận việc học trực tuyến không chỉ hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức mà được coi như một phần của việc học chính khóa. Điều này giúp học sinh cập nhật kiến thức mới và bám sát chương trình khi chưa thể đến trường.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT

Với việc học được thực hiện nghiêm túc bài bản như vậy, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nếu, kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên của học sinh trong quá trình học qua internet, truyền hình sẽ được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định.

Theo đó, các trường, cơ sở giáo dục thực hiện việc quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua internet, truyền hình nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Các bài kiểm tra định kỳ và học kỳ sẽ được thực hiện khi học sinh đi học trở lại. Khi đó, các trường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho học sinh ổn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet và trên truyền hình. 

Kết quả kiểm tra thường xuyên qua internet và kết quả bài kiểm tra định kỳ, học kỳ được sử dụng để đánh giá, xếp loại học sinh trong năm học. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, huyện phối hợp, triển khai kế hoạch trên và thực hiện giám sát toàn bộ quy trình dạy học, đánh giá năng lực học sinh qua internet, truyền hình. 

Giúp Tiin sửa lỗi