Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Năm đầu thi Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội: Xuất hiện 951 điểm 10

Chiều 14/6, sở GD&ĐT Hà Nội công bố và đánh giá kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Theo đó, môn Toán có 150 điểm 0; môn Ngữ văn có 56 điểm 0; môn Ngoại ngữ có 1 điểm 0 và môn Lịch sử không có bài nào điểm 0.

Tỷ lệ điểm 10 môn Ngoại ngữ chiếm nhiều nhất, 1355 điểm 10; môn Lịch sử có 951 điểm 10; môn Toán có 26 điểm 10 và môn Ngữ văn không có điểm 10.

Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 85.036 thí sinh, có 150 bài điểm 0 (chiếm 0,18, 16.818 bài điểm dưới trung bình (chiếm 19,78%), 68.218 điểm trung bình trở lên (chiếm 80,22%) và 26 bài điểm 10 (chiếm 0,03%).

Môn Ngữ văn có tổng số 85.056 thí sinh dự thi, trong đó, có 56 bài thi điểm 0 (chiếm 0,07%), 10.853 bài điểm dưới trung bình (chiếm 12,76%), 74.203 bài điểm trung bình trở lên (chiếm 87,24%) và khong có bài nào đạt điểm 10 (0%).

Môn Ngoại ngữ có tổng số 85.022 thí sinh dự thi, trong đó, có 1 bài điểm 0 (chiếm 0%), 37.600 bài điểm dưới trung bình (chiếm 44,22%), 47.422 bài điểm trung bình trở lên (chiếm 55,78%) và 1.355 bài điểm 10 (chiếm 1,59%).

Môn Lịch sử có tổng số 84.986 thí sinh dự thi, trong đó, không có bài thi 0 điểm (chiếm 0%), 9.283 bài thi điểm dưới trung bình (chiếm 10,92%), 75.703 bài điểm trung bình trở lên (chiếm 89,08%) và 951 điểm 10 (chiếm 1,12%).

Trong đó, phổ điểm từ 28 đến dưới 52 điểm chiếm chủ yếu; số thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 42 đến 44 chiếm số lượng nhiều nhất.

Học sinh Nguyễn Thị Thanh Lam (sinh ngày 25/02/2004), học sinh lớp 9A10, trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy trở thành thủ khoa với tổng điểm xét tuyển 56,75. Trong đó, Ngữ văn: 9,00; Toán: 9,50; Ngoại ngữ: 10,0; Lịch sử: 9,75.

Phổ điểm được sở GD&ĐT Hà Nội công bố. 

Phổ điểm được sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019 từ 16h30 ngày 14/6/2019.

Thí sinh ở Hà Nội có thể tra cứu điểm thi nhanh nhất, chính xác nhất Tại đây.

Giúp Tiin sửa lỗi