Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh

'Birds of a feather flock together' tương đương với thành ngữ 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' của Việt Nam.

Có chí làm quan, có gan làm giàu.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Sai một ly, đi một dặm.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Nhập gia tùy tục.

Giúp Tiin sửa lỗi