Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bài toán lớp 4 trong đề thi đánh giá năng lực quốc tế

Bài toán tính số lượng đồng tiền trong đề thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế - IMAS dành cho học sinh lớp 3-4 (Middle Primary) có làm khó bạn?

 

Ảnh minh họa

Helen có một số tiền bao gồm 3 loại mệnh giá 1$, 2$ và 5$ nhưng không rõ số lượng đồng tiền mỗi loại.

Tổng tiền mà Helen có là 80$. Tất cả đồng 1$ có thể đổi thành những đồng tiền mệnh giá 10$, khi đó số lượng đồng tiền Helen có ban đầu bị giảm đi 36 đồng. Tất cả đồng 5$ có thể đổi thành những đồng tiền mệnh giá 10$ và tất cả đồng 2$ có thể đổi thành những đồng tiền mệnh giá 5$.

Hỏi ban đầu Helen có tối đa bao nhiêu đồng tiền?

Giúp Tiin sửa lỗi