Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nhà trường đeo khẩu trang cho tượng đồng, nhắc nhở sinh viên tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh

Trường Đại học Công giáo Phụ Nhân đeo khẩu trang cho tượng đồng nhằm khuyến khích sinh viên tuân thủ quy định mang khẩu trang.

Trường Đại học Công giáo Phụ Nhân, Đài Loan, thông báo toàn trường có 27.500 giáo viên và sinh viên phải chấp hành quy định đo thân nhiệt, mang khẩu trang và kiểm tra thẻ sinh viên trước khi vào trường, sinh viên quên mang thẻ sẽ được giáo viên nhắc nhở ngay tại trường.

27.500 sinh viên và giáo viên phải chấp hành quy định mang khẩu trang. 

27.500 sinh viên và giáo viên phải chấp hành quy định mang khẩu trang.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm tránh tình trạng lây lan dịch bệnh, người ngoài tạm thời không được phép vào khuôn viên trường. Trường Đại học Công giáo Phụ Nhân đeo khẩu trang cho tượng đồng trong khuôn viên trường, nhằm khuyến khích sinh viên tuân thủ quy định mang khẩu trang để ngăn chặn giọt bắn, tia dịch.

Trường học đeo khẩu trang cho tượng đồng trong khuôn viên trường. 

Trường học đeo khẩu trang cho tượng đồng trong khuôn viên trường.

Điều này khiến nhiều sinh viên thích thú và cho rằng công tác phòng dịch của nhà trường rất thiết thực và hiệu quả. Có sinh viên cho rằng: 'Tượng đồng cần thay đổi khẩu trang định kỳ, điều này sẽ giúp sinh viên tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh trong lúc bệnh dịch hoành hành'.

Giúp Tiin sửa lỗi