Tiin.vn trên Facebook

Từ 15/11 sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí

Sau sinh viên các trường công an, quân đội được hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng thì mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Cụ thể, mỗi sinh viên sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sẽ được tính theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không vượt quá 10 tháng/năm học.

Từ 15/11 năm nay, sinh viên theo học ngành sư phạm sxe được hỗ trợ mức sinh hoạt phí lên đến 3,63 triệu đồng/tháng.

Từ 15/11 năm nay, sinh viên theo học ngành sư phạm sxe được hỗ trợ mức sinh hoạt phí lên đến 3,63 triệu đồng/tháng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với một số trường hợp:

Trường hợp 1: Các sinh viên đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp

Trường hợp 2: Sinh viên đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác.

Trường hợp 3: Sinh viên tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Tuy nhiên, nếu sinh viên không làm trong ngành sư phạm hoặc một số trường hợp chuyển trường, kỷ luật, thôi học,... thì sẽ phải bồi hoàn mức hỗ trợ

Tuy nhiên, nếu sinh viên không làm trong ngành sư phạm hoặc một số trường hợp chuyển trường, kỷ luật, thôi học,... thì sẽ phải bồi hoàn mức hỗ trợ

Nghị định gồm có 4 chương, 15 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Góp ý cho Tiin